MENU

Rezerwacja

Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr tel. 602 610 673 lub 602 118 263 lub wysyłając poniższy formularz na adres e-mail naszego ośrodka.

Rezerwacji na wrzesień proszę dokonywać pod nr tel. 606 647 324 

UWAGA!

Rezerwacja będzie dokonana po potwierdzeniu przyjęcia przez biuro rezerwacji i wpłaceniu w terminie 3 dni wymaganej zaliczki. Po tym terminie rezerwację uważamy za nieaktualną.

Informujemy, że wczasowicze przebywający na naszym ośrodku wczasowym zobowiązani są do noszenia opaski na ręce.

Z kompleksu basenowego, imprez organizowanych w OW Bursztyn, placu zabaw, FitClub, TeensClub i KidsClub mogą korzystać osoby tylko zamieszkałe i zameldowane w naszym ośrodku.


Regulamin rezerwacji

 
 1. Rezerwacji można dokonać  mailem przez formularz wstępnej rezerwacji, osoby, które nie mają dostępu do internetu mogą dokonać rezerwacji telefonicznie.
 2. Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez OW BURSZTYN zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 3. Rezerwację dokonuje się na osobę, która będzie dokonywała opłatę rezerwacyjną (przedpłatę) lub osobę wskazaną przez zamawiającego.
 4. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionej opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) za pobyt na konto OW BURSZTYN. Jednocześnie wpłata opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) potwierdza dokonanie rezerwacji i akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Płatności przedpłaty należy dokonać w ciągu 3 dni od daty rezerwacji lub w terminie uzgodnionym w wysokości 30%.
 6. Nie wpłacenie opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 7. Po otrzymaniu opłaty rezerwacyjnej (przedpłaty) od Państwa, wyślemy pisemne potwierdzenie z wyliczoną kalkulacją pobytu i informację o wpłacie pozostałej kwoty.
 8. Pozostałą kwotę za pobyt należy wpłacić najpóźniej w dniu przyjazdu w kasie ośrodka lub dokonując przelewu najpóźniej w dniu przyjazdu na konto, na które wpłacono zaliczkę.
 9. Faktury VAT wystawiamy na życzenie – prosimy o powiadomienie nas najpóźniej w dniu przyjazdu na ośrodek.
 10. Informację o wystawieniu faktury na zaliczkę proszę złożyć razem z rezerwacją, w uwagach druku rezerwacyjnego.
 11. W przypadku rezygnacji z pobytu, kiedy została już wpłacona opłata rezerwacyjna (przedpłata), należy powiadomić nas najpóźniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu, wówczas opłata rezerwacyjna (przedpłata) zostanie zwrócona po odjęciu kosztów manipulacyjnych w kwocie 100 zł.
 12. Jeżeli rezerwacja jest dokonana w terminie krótszym niż 30 dni przed planowanym przyjazdem, to wpłacona zaliczka (przedpłata) nie podlega zwrotowi przy rezygnacji.Regulamin kompleksu wypoczynkowego  

Bursztyn w Sianożętach.


 1. Doba rozpoczyna się o godz. 15-tej, a kończy o godz. 10-tej.
 2. Domy i pokoje wynajmujemy na min. 7 noclegów. W pokojach gości przyjmujemy od soboty do soboty na 7,14,21…. noclegów, w domach od niedzieli do niedzieli.
 3. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00
 4. Przekazanie domu i pokoju następuje w obecności personelu kompleksu wypoczynkowego.
 5. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem kompleksu, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
 6. Każda osoba zameldowana w naszym kompleksie wypoczynkowym zobowiązana jest do noszenia opaski na ręce.
 7. W dniu przybycia należy zgłosić się do biura kompleksu wypoczynkowego celem dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt.
 8. Osoby nie zameldowane w Bursztynie, a odwiedzające rodziny zameldowane w Bursztynie mogą przebywać do godziny 22.00, po tej godzinie powinny zgłosić swój pobyt w recepcji uiszczając odpowiednią opłatę wg cennika Bursztyna.
 9. Ilość osób nocujących w domach i pokojach nie może przekraczać ilości osób zameldowanych i mających opłacony pobyt. W przypadku stwierdzenia powyższego faktu, koszt pobytu pokrywają osoby zameldowane w domach lub pokojach.
 10. Na terenie kompleksu wypoczynkowego obowiązują regulaminy:
  1. Regulamin kompleksu wypoczynkowego
  2. Regulamin korzystania z basenu, jacuzzi i sauny
  3. Regulamin korzystania z sali fitness - FitClub
  4. Regulamin korzystania z sali zabaw – KidsClub
  5. Regulamin korzystania z sali młodzieżowej – TeensClub
  6. Regulamin korzystania z placu zabaw
 11. Wszelkie usterki zauważone w czasie pobytu w domach lub pokojach należy zgłosić pracownikom recepcji, celem ich usunięcia.
 12. Za uszkodzone lub zgubione przedmioty stanowiące wyposażenie pokoi lub domów korzystający z nich Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną. Cennik tych pozycji znajduje się w biurze Bursztyna.
 13. W przypadku zgubienia klucza do domu lub pokoju lub karty do pokoju, gość zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie pracownika recepcji, celem wymiany zamka. Opłata za wymianę zamka wynosi 30 zł, za wymianę karty 50 zł.
 14. W każdym domu i pokoju znajduje się teczka z podstawowymi informacjami kompleksu wypoczynkowego oraz spis wyposażenia. Gość powinien zapoznać się z tymi informacjami.
 15. Kompleks wypoczynkowy Bursztyn nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pomieszczeniach (domach lub pokojach) przedmioty wartościowe, pieniędzy, kosztowności, przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną. Przedmioty te należy zgłosić do depozytu recepcji.
 16. Każdorazowo opuszczając dom lub pokój Gość powinien upewnić się, że okna i drzwi pomieszczeń są zamknięte.
 17. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na terenie kompleksu wypoczynkowego (pod tarasami, na basenie, w gastronomii) w tym rowery i  pojazdy oraz znajdujące się w nich mienie.
 18. Parking Bursztyna jest płatny, niestrzeżony, brama zamykana na noc tj. od godz. 22.00 do 6.00. Ewentualne przyjazdy i wyjazdy w godzinach 22.00 – 6.00 należy zgłaszać z wyprzedzeniem dla pracownika recepcji.
 19. W domach, pokojach i na terenie kompleksu wypoczynkowego obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Na terenie kompleksu wyznaczone jest miejsce w którym można palić papierosy.
 20. Osoby rozpalające grilla zobowiązane są do nadzorowania paleniska do chwili wygaszenia.
 21. Zabrania się rozpalania swoich grilli bezpośrednio na gankach, tarasach i balkonach.
 22. W przypadku skrócenia pobytu kompleks wypoczynkowy Bursztyn nie zwraca pieniędzy.
 23. Kompleks wypoczynkowy Bursztyn może odmówić przyjęcia Gości, którzy podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyli regulamin kompleksu wypoczynkowego.
 24. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do pracownika recepcji.

Kierownictwo Kompleksu   

Wypoczynkowego Bursztyn

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby rezerwującej:

Adres:

Telefon kontaktowy:

Adres e-mail:


Dane rezerwacji

Czas pobytu:

od do

Liczba osób:

dorosłych dzieci wiek dzieci (oddziel przecinkiem)

Samochody:

liczba samochodów

Śniadania:

śniadania w cenie 23 zł
osoby dorosłe i dzieci powyżej 12 roku (wpisz ile osób).


śniadania w cenie 16 zł
dzieci w wieku 3-12 lat (wpisz ile osób).

Lunch

lunch w cenie 10 zł (zupa i owoce)
dzieci powyżej 3 roku życia i osoby dorosłe (wpisz ile osób).

Obiadokolacja

Obiadokolacja w cenie 40 zł
osoby dorosłe i dzieci powyżej 12 roku (wpisz ile osób).


Obiadokolacja w cenie 30 zł
dzieci w wieku 3-12 lat (wpisz ile osób).


Wybierz rodzaj:

domek A-LUX
dom B-KOMFORT
dom C-KOMFORT
dom D-KOMFORT (apartament)
pokój wczasowy typu "premium"
pokój wczasowy typu "premium-plus"
pokój wczasowy typu "classic"

Uwagi, pytania:


Akceptuję regulamin rezerwacji i regulamin ośrodka wczasowego Bursztyn (obydwa regulaminy znajdują się poniżej).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji przesyłanych przez ośrodek wczasowy Bursztyn drogą elektroniczną na podany przez klienta adres poczty elektronicznej lub numer telefonu zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2013, poz. 1422).

Administratorem danych osobowych jest OŚRODEK WYPOCZYNKOWY ,,BURSZTYN" w SIANOŻĘTACH TERESA HYNDA, mieszczący się w Sianożętach przy ul. Środkowej 24-26, zwany w dalszej części my. Wasze dane przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz przedstawienie wstępnej kalkulacji pobytu. Przetwarzanie odbywa się na podstawie artykułu 6, pkt. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej Rozporządzenie).

Wasze dane osobowe udostępnimy jedynie dostawcy usług informatycznych aby możliwe było ich przesłanie do naszego ośrodka. Nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Będziemy je przetwarzać i przechowywać przez okres czasu niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ewentualnego zakończenia procesu rezerwacji pobytu w naszym ośrodku.

W każdej chwili możecie uzyskać dostęp do Waszych danych, dokonać ich poprawy, usunąć lub ograniczyć zakres danych, które będziemy mogli przetwarzać. Możecie również sprzeciwić się przetwarzaniu oraz w każdej chwili możecie cofnąć zgodę na ich przetwarzanie. Gdy uznacie, że z Wasze dane nie są u nas bezpieczne możecie złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane podajecie dobrowolnie, ale gdy nie wyrazicie zgody na ich przetwarzanie nie będziemy mogli odpowiedzieć na Wasze zapytanie i przedstawić Wam wstępną kalkulację pobytu w naszym ośrodku. Decyzji w Waszej sprawie nie będziemy podejmować automatycznie, każde zapytanie zostanie obsłużone przez naszego pracownika oraz nie będziemy profilować Waszych danych.